Hívja a +36 70 336 1426‬ telefonszámot!  info@zenronhungary.com        

DELAWARE

A Fortune 500 cégeinek több mint 65%-át, az amerikai tőzsdén jegyzett cégeknek pedig több mint a felét Delaware-ben alapították. Mindent elárulnak a számok és a statisztikák.

 

Hogyan vállalkozzunk Delaware-ben és miért állhat érdekünkben, hogy itt alapítsunk céget:

Delaware ebből a szempontból nem pusztán egy amerikai állam, hanem egy kedvenc offshore célpont, az alábbiakból kifolyólag:

 • 0% jövedelemadó a külfüldön üzleti tevékenyéget folytató delaware-i cégeknek
 • Nincs örökösödési adó a nem delaware-i állampolgárok tulajdonában lévő részvények után
 • Nincs állami illeték a személyes tulajdon és az immateriális javak eladása után
 • A külföldi állampolgárok tulajdonában lévő részvények nem adókötelesek Delaware államban.
 • A Delaware államban üzleti tevékenységet nem folytató delaware-i cégeknek nem kell üzleti tevékenységre szóló engedélyt beszerezni
 • Mivel az államot offshore célpontként tartják nyilván, a legtöbb nagy bank jelen van Delaware államban
 • A legmagasabb anonimítás – nem tudható, hogy ki a cég tulajdonosa, ezt üzleti titokként kezelik.
 • Egy személy lehet a tulajdonos és az igazgató.
 • Nem szükséges a helyi bejelentett lakcím, csak egy képviselőre (agent) van szükség, aki az éves jelentéseket intézi. Még emiatt sem kell aggódnia, mivel mindez minimális papírmunkával jár, és elintézzük Ön helyett.

Az LLC egy igazán jó cégforma, a részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság kiváló alternatívája. Az LLC legfőbb előnye, hogy a korlátolt felelősséget a társasági adóval társítják: azok az LLC-k, amelyeket nem USA állampolgárok alapítottak, nem folytatnak üzleti tevékenységet az USA-ban, nincs innen szármató bevételük, továbbá nem alkalmaznak az USA-ban állandó lakcímmel rendelkező személyt, nem esnek a szövetségi adózás alá és nem kell helyben adóbevallást benyújtaniuk.

Delaware-ben bejegyzett LLC (Limited Liability Company) teljesen legális lehetőséget nyújt arra, hogy az adóktól mentesüljünk.

 

Miért válasszuk a Delaware államban bejegyzett LLC-t?


Ha fontos Önnek a cég presztizse és a kép, amit az emberek alkotnak róla, akkor egy, az Egyesült Államokban bejegyzett LLC mindenképpen elegánsabb megoldás. Csak kevesen tudják, hogy az USA-ban létezik egy adómentes sziget, egy névtelen paradicsom, melyen keresztül egy jónevű amerikai céget tud létrehozni. Ezen túlmenően rugalmas üzleti környezet is várja. Delaware-ben van bejegyezve a New Yorki-i tőzsdén jegyzett cégek közel fele. Az 1965 után székhelyet váltott cégek 80%-a Delaware államba költözött. Napjainkban több mint 200 000 céget jegyeznek itt, beleértve az USA legnagyobb vállalatait. Delaware népszerűségét a rugalmas, átlátszó, félreételmezhetetlen és modern törvények biztosítják, melyek azt sugallják, hogy a cégek jobban tudnak növekedni egy olyan környezetben, ahol az állami hivatalok minimális nyomást helyeznek rájuk. A vállalatok létrehozása és irányítása során az alapítók, partnerek, igazgatók rugalmas keretek között szabad kezet kapnak. A leglényegesebb előny itt a részvénytársaság alapelve, a korlátozott felelősség az amerikai „nagyvállalati cégcsoportokra” vonatkozó szabályozással ötvözve (ld. amerikai adózási törvény, Internal Revenue Code, IRC, 7701-es paragrafus), mely szerint a nyereséget nem vállalati szinten adóztatják. Az LLC széles körben használt alternatívát kínál mindenféle cégtípusra.

 

Hogyan érhetünk el nullás adózást a Delaware-ben jegyzett amerikai cégen keresztül?

 • Az LLC tulajdonosa helyi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, küldföldi állampolgár legyen
 • A cég nem folytat semmilyen tevékenységet az Egyesült Államokban, azaz minden jövedelme külföldről származik.
 • A cég nem alkalmaz Egyesül Államokbeli lakcímmel rendelkező állampolgárt.

 

A kedvező adózáshoz a cégre nem vonatkozhat kettőnél több az alábbi jellemzők közül:

 1. Korlátozott felelősség
 2. Centralizált irányítás olyan formában, hogy a cég irányítása az igazgatók kezében van, függetlenül a cég tulajdonosaitól
 3.  Folyamatos fennállás
 4. A tulajdonosi jogok (üzletrész) szabad átruházhatósága

 

Mit tud Ön elérni, ha egy Delaware államban jegyzett cégen keresztül folytatja tevékenységét?

 • Mentesül a nyeresége utáni adófizetés alól
 • Amennyiben megfelel a feltételeknek, mely szerint bevétele nem az Egyesült Államokból származik, nem tart amerikai lakcímmel rendelkező alkalmazottat, nincs amerikai leányvállalata és ügynöksége, továbbá nincs az USA-ban bejegyzett, fix vállalkozási helye akkor nem kell benyújtania szövetségi adóbevallást
 • Az üzlettársak eszközei biztos védelmet kapnak és harmadik fél felé nem felelnek a cég adósságaiért, kintlevőségeiért és egyéb kötelezettségeiért. Az USA-ban jegyzett többi cégtől eltérően egy Delaware államban jegyzett cég esetében nincs szükség másik korlátlan felelősségű partnerre. Csak a cég vagyona a garancia.

 

Mekkora feladat a cég menedzselése?

Az LLC-k irányítása és üzleit ügyeik intézése nagyon rugalmas. Sok LLC a Működési Szabályzat és az LLC Szerződés alapján működik, irányítását és tulajdonviszonyait ezek a megállapodások rögzítik. A megállapodás nem feltétlenül nyilvános, ami lehetővé teszi a tulajdonviszonyok maximálisan bizalmasan történő kezelését. A megállapodásbn lehetnek erre vonatkozó kikötések, ugyannakor az illetékes bíróság kijelölése, a vegyesvállalat korlátozásai, tuladjonosai, igazgatói és ehhez hasonló kikötések nem lesznek ellentmondásban Delaware állam törvényeivel.

Az LLC tulajdonosai lehetnek magászemélyek, alapok, kereskedelmi cégek, vegyesvállalatok, valamint amerikai lakcímmel nem rendelkező külföldiek is, akik részt vesznek a cég irányításában, üzleti ügyeiben. A cégben legalább két partnerre van szükség.

A cégnek rendelkeznie kell egy képviselővel és egy bejegyzett székhellyel, címmel – egy telephellyel, ahol árut tud fogadni.

A közgyűléseket bárhol meg lehet tartani. Hozzáférhetővé kell tenni a cég nevét, az alapítás dátumát, státuszát, a bejegyzett címet és a cég bejegyzett képviselőjének nevét. Nem szükséges könyvelést vezetni, csak a közzétett információkban történő változásokról kell éves jelentést és az eredménykimutatást kell benyújtani.

 

 

Hogyan történik a cégbejegyzés?

 
Két nap alatt megalapíthatja a céget.

Legalább két tulajdonosra lesz szükség, megalapításkor a cég nem bocsát ki részvényeket, csak bejegyzik az alapító tőkét, melyhez nincs minimális összeg meghatározva.

Nem kell kinevezni az igazgatótanácsot – ezekre a helyekre partnereket neveznek ki, akik aztán átadhatják a jogosultságaikat.

A bevételeket, nyereséget, veszteséget a cég saját döntése alapján a tulajdonosok között oszthatja el.

A cégalapítást megelőzően a cégnevet jóvá kell hagyatni: az alábbi szavak egyikét tartalmaznia kell: "Company", "Association", "Club", "Foundation", "Fund", "Institute", "Society", "Union", "Syndicate", "Limited" or "Trust". Lehet használni rövidítésket is. A névnek tartalmaznia kell a "Limited Liability Company" elnevezést vagy rövidítését, az „LLC”-t is.

 • C - corporation / Limited Liability Company: LLC
 • Pénzügyi beszámoló benyújtása: NEM
 • Éves beszámoló benyújtása: IGEN
 • Kötelező könyvvizsgálat: NEM
 • Kötelező adóbevallás: NEM
 • Árbevétel utáni adó /a tulajdonosok fizetik: NEM
 • Helyi adók minimális rátája: NINCS
 • Kettős adózási egyezmény alkalmazásának lehetősége: nem jellemző

 

Óvja vagyonát.

A DELAWARE LLC csomaggal az alábbiakat kapja:

 • Delaware államban alapítandó cég névválasztásának ellenőrzése
 • Egyszeri díj (Delaware államnak fizetendő) és a cégalapítás egyszeri szolgáltatási díja
 • Az LLC társasági szerződésének elkészítése és benyújtása
 • Megbízástól számított 24 órán belüli cégalapítás
 • A társasági szerződés másolatának megküldése a benyújtástól számított 5-7 napon belül.
 • A Delawarei-i helyi megbízott 12 havi díja
 • Rangos Delaware-i bejelentett cím 12 hónapra

 

Expressz postával elküldjük Önnek az alábbi dokumentumokat:

 1. Az LLC eredeti társasági szerződése

 

Az alábbi dokumentumokat e-mailben küldjük, ezeket kinyomtatva alá kell írnia:

 1. A cég 20 oldalas alapszabályzata – aláírásra készen
 2. A megbeszélés jegyzőkönyve és a bejegyzési dokumentumok egyeztetése
 3. Szövetségi Adószám és S-szavazónyomtatvány

 

Delaware államban történő cégalapítás:

 

Jogi előírások:

 • Az LLC tagjai lehetnek az USA-ban bejegyzett lakcímmel nem rendelkező magánszemélyek
 • Az LLC-t vezetheti egy személy
 • A szervező nem lehet magászemély és nem lehet tag
 • Legalább egy tagot ki kell nevezni
 • A tagok lehetnek jogi személyek vagy magánszemélyek
 • Az LLC tagja bármilyen nemzetiségű lehet.
 • Az LLC tulajdonosait tagoknak hívják
 • Az LLC-nek korlátlan számú tagja (tulajdonosa) lehet
 • Habár Delaware állam törvénye lehetővé teszi, hogy az LLC-t a tagok irányítsák, nem kötelező, hogy a tagok legyenek a cég vezetői
 • Az LLC ellenőrzését és irányítását a tagok vagy a vezetők is elláthatják
 • Az LLC vezetését egészen addig a tagok látják el, amíg ki nem neveznek egy cégvezetőt
 • A legtöbb államban előírás, hogy az LLC-nek legyen egy bejegyzett képviselője, aki a bejegyzés szerinti államban vezeti a bejegyzett irodát
 • Minde Delaware-ban jegyzett cégnek éves franchise adóbeszámolót kell készítenie és franchise-adót kell fizetnie.
 • Az LLC bevétele a tagokat illeti, akik arról a személyi jövedelemadó bevallásukban adnak számot.
 • Az LLC korlátlanul alapíthat leányvállalatokat.

 

Adózás

 

Jövedelemadó nulla (nullás adóráta).

Az éves franchise-adó max. 300 USD. A helyben szerzett jövedelem a jogi személyek jövedelemadója alá esik, melynek mértéke 8,7%.

Az ÁFA rátája nulla (nullás adóráta).

Érvényben van több állammal is a kettős adózási egyezmény, mely előírja az osztalék, kamat és a jogdíjak  után fizetendő adó mértékét.

Könyvelés. Kötelező a könyvelés és könyvelés előkészítés.

A könyvvizsgálat nem kötelező.

Anonimítás és magánélet védelme.  A Cégjegyzékben nem közlik az igazgatók (képviselők) és tulajdonosok nevét.